Category: Bao bì sản phẩm

Vì sao việc thiết kế bao bì cho sản phẩm lại rất cần thiết?

Đối với bất kì sản phẩm, đặc biệt là hàng tiêu dùng luôn được thiết kế bao bì riêng, nhưng vì sao việc này lại cần thiết đến thế? Thu hút khách hàng Giống như nước khoáng cần thiết trong cuộc sống như thế nào? Thì bao bì cũng cần thiết đối với sản phẩm…


Tầm quan trọng của bao bì sản phẩm nhìn từ góc độ khách hàng

Khi xây dựng chiến lược maketing cho nhãn hàng của mình các thương hiệu thường đặc biệt chú ý tới bao bì sản phẩm. Thậm chí dành nhiều công sức, tiền của cho việc nâng cấp bao bì ngang ngửa với việc nâng cao chất lượng. Vậy từ góc nhìn của một khách hàng, bao…